Bộ lọc Có 5 sản phẩm
THƯƠNG HIỆU
DANH MỤC
MỨC GIÁ
Bộ lọc Có 5 sản phẩm
THƯƠNG HIỆU
DANH MỤC
MỨC GIÁ
NEW

Màn hình cảm ứng để bàn đứng LG10V | Màn hình đứng IPS LCD 10.1 inch

Màn hình IPS LCD 10.1 inch; Cortex™-A17, Quard-Core 1.8Ghz; 2GB-DDR3/ 16GB-eMMC; Google Android™ 8.1 - Màn hình cảm ứng để bàn đứng 10.1 inch - Máy tính bảng để bàn đứng 10.1 inch
Liên hệ
SKU: SR-LG10-101V
Brands: SmartRetail
NEW

Màn hình cảm ứng để bàn LG17H | Màn hình cảm ứng IPS LCD 17.3 inch

Màn hình IPS LCD 17.3 inch; Cortex™-A17, Quard-Core 1.8Ghz; 2GB-DDR3/ 16GB-eMMC; Google Android™ 8.1 - Màn hình cảm ứng để bàn 17.3 inch - Máy tính bảng để bàn 17.3 inch
Liên hệ
SKU: SR-LG17-173H
Brands: SmartRetail
NEW

Màn hình cảm ứng để bàn LG15H | Máy tính bảng để bàn IPS LCD 15.6 inch

Màn hình IPS LCD 15.6 inch; Cortex™-A17, Quard-Core 1.8Ghz; 2GB-DDR3/ 16GB-eMMC; Google Android™ 8.1 - Màn hình cảm ứng để bàn 15.6 inch - Máy tính bảng để bàn 15.6 inch
Liên hệ
SKU: SR-LG15-156H
Brands: SmartRetail
NEW

Màn hình cảm ứng để bàn LG13H | Máy tính bảng để bàn IPS LCD 13.3 inch

Màn hình IPS LCD 13.3 inch; Cortex™-A17, Quard-Core 1.8Ghz; 2GB-DDR3/ 16GB-eMMC; Google Android™ 8.1 - Màn hình cảm ứng để bàn LG13H - Máy tính bảng để bàn 13.3 inch
Liên hệ
SKU: SR-LG13-133H
Brands: SmartRetail
NEW

Màn hình cảm ứng để bàn LG10H | Màn hình cảm ứng IPS LCD 10.1 inch

Màn hình IPS LCD 10.1 inch; Cortex™-A17, Quard-Core 1.8Ghz; 2GB-DDR3/ 16GB-eMMC; Google Android™ 8.1 - Màn hình cảm ứng để bàn 10.1 inch - Máy tính bảng để bàn chuyên dụng 10.1 inch
Liên hệ
SKU: SR-LG10-101H
Brands: SmartRetail

Màn hình LCD để bàn – Phân phối các loại màn hình LCD quảng cáo để bàn, màn hình cảm ứng để bàn, máy tính bảng để bàn (Tablet để bàn). Phân phối các loại màn hình quảng cáo chuyên dụng.

Phân phối màn hình LCD để bàn – Màn hình cảm ứng để bàn

Màn hình LCD cảm ứng để bàn 10.1 inch - SmartRetail
Màn hình LCD cảm ứng để bàn – SmartRetail

Màn hình quảng cáo để bàn chuyên dụng

Màn hình cảm ứng để bàn/ Máy tính bảng (tablet) để bàn

Phần mềm quản lý màn hình tập trung

Phần mềm CMS™ Digital Signage

  • Phần mềm phiên bản Google Cloud – CMS™ Digital Signage;
  • Cài đặt; Cấu hình thiết bị và phần mềm;
  • Soạn thảo nội dung; Thiết lập lịch trình cho nội dung;
  • Xuất bản nội dung đến màn hình quảng cáo;
  • Quản trị; Giám sát màn hình theo thời gian thực;
  • Phân quyền và quản trị người dùng;
  • Không giới hạn số lượng người dùng;

Dịch vụ hỗ trợ

  • Hỗ trợ phần mềm 24/7;
  • Hướng dẫn và đào tạo sử dụng.

Nguồn tham khảo

● Phần mềm quản lý tập trung – Giải pháp digital signage
● Màn hình LCD quảng cáo chuyên dụng
● Dịch vụ cho thuê màn hình quảng cáo chuyên dụng