Thiết bị đếm người 3D TD Intelligence – Camera đếm người 3D

Thông tin tagline sản phẩm đang được cập nhật
Liên hệ
SKU: TD-2000
Brands: TD Intelligence

Thiết bị đếm người 2D TD Intelligence | People Counter Camera

Thông tin tagline sản phẩm đang được cập nhật
Liên hệ
SKU: TD-1001
Brands: TD Intelligence