Giới thiệu

Profile Youtube Dự án

Giá trị của chúng tôi

Khách hàng

Đặt Khách hàng làm trung tâm. Đáp ứng hiệu quả nhất mọi nhu cầu vì lợi ích khách hàng và chất lượng dịch vụ. Thỏa mãn cao nhất, kịp thời nhất mọi nhu cầu sẵn có và tiềm ẩn của Khách hàng.

Nhân sự

Đặt nhân lực làm nền tảng phát triển. Luôn quan tâm và phát triển nguồn nhân lực tại chổ để xây dựng đội ngũ kế thừa.

Cổ đông

Chia sẻ sự thịnh vượng với các cổ đông và thành viên; Cùng chia sẻ lợi ích và gắn kết vào sự phát triển chung của công ty.

Thích nghi

Không ngừng nghiên cứu, đổi mới và phát triển để đáp ứng nhanh với môi trường kinh doanh năng động.

Mục tiêu và định hướng

Với cuộc cách mạng công nghiệp số, chúng tôi không ngừng nỗ lực và nghiên cứu để mang đến những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho Khách hàng của mình. Song song với việc đa dạng hóa đề xuất phương án triển khai để phù hợp và thuận tiện với môi trường kinh doanh của Khách hàng. Chúng tôi không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ dựa trên các giá trị với phương châm

Giải pháp tối ưu – Thái độ tích cực – Lợi ích hài hòa – Giá trị gia tăng cho khách hàng [icon name=”quote-right” style=”solid” class=”” unprefixed_class=””]

Một số giải pháp, sản phẩm và dịch vụ điển hình

Digital Signage

People Counting Solution

Tablet Survey Solution (Customer Feedback)

Giải pháp nhà thông minh

Giải pháp quản lý trạm cân xe tải

Giải pháp bãi xe thông minh

Giải pháp Camera thông minh cho ngành Bán lẻ/ Nhà máy sản xuất

Giải pháp Wifi Marketing

Thông tin liên hệ

Thứ 2 – Thứ 6 | 08:00 – 17h30 | Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: sales@smartretail.vn