Giới thiệu

Giá trị của chúng tôi

Đặt Khách hàng làm trung tâm. Đáp ứng hiệu quả nhất mọi nhu cầu vì lợi ích khách hàng và chất lượng dịch vụ. Thỏa mãn cao nhất, kịp thời nhất mọi nhu cầu sẵn có và tiềm ẩn của Khách hàng.

Đặt nhân lực làm nền tảng phát triển. Luôn quan tâm và phát triển nguồn nhân lực tại chổ để xây dựng đội ngũ kế thừa.

Chia sẻ sự thịnh vượng với các cổ đông và thành viên; Cùng chia sẻ lợi ích và gắn kết vào sự phát triển chung của công ty.

Mục tiêu và định hướng

Được biết đến là một công ty có năng lực cung cấp giải pháp, dịch vụ, nhập khẩu và phân phối thiết bị công nghệ cho ngành Bán lẻ, Quảng cáo, Sự kiện hàng đầu tại Việt Nam. Bên cạnh các giải pháp kiểm soát và tự động hóa cho doanh nghiệp sản xuất. THANHPHAT TECH LTD không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ dựa trên các giá trị cùng với “Giải pháp tối ưu – Thái độ tích cực – Lợi ích hài hòa – Giá trị gia tăng cho khách hàng”.

Một số giải pháp điển hình:

  • Giải pháp quản lý màn hình quảng cáo tập trung – Digital Signage;
  • Giải pháp đếm người (Tối ưu hiệu suất hoạt động kinh doanh tại cửa hàng/ điểm bán) – People Counting Solution;
  • Giải pháp Thu thập ý kiến phản hồi & Đo lường mức độ hài lòng khách hàng – Tablet Survey Solution (Customer Feedback);
  • Giải pháp và hệ thống quản trị trải nghiệm khách hàng;
  • Giải pháp nhà thông minh;
  • Giải pháp quản lý trạm cân xe tải;
  • Giải pháp bãi xe thông minh;
  • Giải pháp Camera thông minh cho ngành Bán lẻ/ Nhà máy sản xuất;
  • Giải pháp Wifi Marketing.

Thông tin liên hệ

Thứ 2 – Thứ 6 | 08:00 – 17h30 | Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: sales@smartretail.vn