Android Box Digital Signage: Thiết bị phát nội dung quảng cáo ra màn hình TV/ Smart TV | Tận dụng TV/ Smart TV sẵn có làm màn hình quảng cáo chuyên dụng

Android Box Digital Signage; Thiết bị phát nội dung quảng cáo ra màn hình hiển thị kỹ thuật số LCD/ TV/ Smart TV; Tận dụng TV/ Smart TV sẵn có làm màn hình quảng cáo chuyên dụng
Liên hệ
SKU: OEM-ABDS-3288
Brands: OEM, SmartRetail

Màn hình LCD chân quỳ 65 inch | Màn hình cảm ứng chân quỳ 65 inch

Màn hình LCD chân quỳ 65 inch; Intel® Core™ i3/ 4GB DDR3/ 128GB SSD; Windows 10 Pro 64-bit; Màn hình quảng cáo chân quỳ 65 inch | Màn hình cảm ứng hãng LG 65 inch
Liên hệ
SKU: SR-LG65-IFKT
Brands: SmartRetail

Màn hình chân quỳ 55 inch | Màn hình quảng cáo chân quỳ 55 inch

Màn hình LCD chân quỳ 55 inch; Intel® Core™ i3/ 4GB DDR3/ 128GB SSD; Windows 10 Pro 64-bit; Màn hình quảng cáo chân quỳ 55 inch | Màn hình cảm ứng hãng LG 55 inch
Liên hệ
SKU: SR-LG55-IFKT
Brands: SmartRetail

Màn hình chân quỳ 50 inch | Màn hình quảng cáo cảm ứng chân quỳ 50 inch

Màn hình LCD chân quỳ 50 inch; Intel® Core™ i3/ 4GB DDR3/ 128GB SSD; Windows 10 Pro 64-bit; Màn hình cảm ứng chân quỳ 50 inch | Màn hình cảm ứng hãng LG 50 inch
Liên hệ
SKU: SR-LG50-IFKT
Brands: SmartRetail

Màn hình quảng cáo chân quỳ 43 inch | Màn hình cảm ứng chân quỳ 43 inch

Màn hình LCD chân quỳ 43 inch; Intel® Core™ i3/ 4GB DDR3/ 128GB SSD; Windows 10 Pro 64-bit; Màn hình quảng cáo chân quỳ 43 inch | Màn hình cảm ứng hãng LG 43 inch
Liên hệ
SKU: SR-LG43-IFKT
Brands: SmartRetail

Màn hình quảng cáo chân quỳ 32 inch | Màn hình cảm ứng chân quỳ 32 inch

Màn hình quảng cáo chân quỳ 32 inch; Intel® Core™ i3/ 4GB DDR3/ 128GB SSD; Windows 10 Pro 64-bit; Màn hình cảm ứng chân quỳ 32 inch | Màn hình cảm ứng hãng LG 32 inch
Liên hệ
SKU: SR-LG32-IFKT
Brands: SmartRetail

Màn hình LCD cảm ứng chân quỳ 22 inch | Màn hình LCD chân quỳ 22 inch

Màn hình LCD chân quỳ 22 inch; Intel® Core™ i3/ 4GB DDR3/ 128GB SSD; Windows 10 Pro 64-bit; Màn hình LCD cảm ứng chân quỳ 22 inch | Màn hình cảm ứng 22 inch
Liên hệ
SKU: SR-LG22-IFKT
Brands: SmartRetail

Digital Signage Software: Phần mềm quản lý màn hình LCD quảng cáo | Phần mềm quản lý màn hình Tivi/ Smart TV tập trung

Phần mềm quản lý tập trung màn hình LCD; Phần mềm quản lý màn hình Tivi/ Smart TV tập trung - Digital Signage Software | CMS Digital Signage Platform quản lý tất cả các loại màn hình LCD, màn hình kỹ thuật số
Liên hệ
SKU: SR-CMSD-CSAS
Brands: SmartRetail
Customizable on request

Màn hình LCD quảng cáo LG19W | Màn hình quảng cáo treo kệ trưng bày

Màn hình IPS 19 inch LG Original A+; Cortex™-A17, Quard-Core 1.8Ghz; 2GB-DDR3/ 8GB-eMMC; Full HD @1080p; Google Android™; Màn hình LCD quảng cáo treo trên kệ trưng bày hàng hóa; Thiết kế kệ trưng bày sản phẩm; kệ trưng bày mỹ phẩm; Giá kệ siêu thị, kệ để hàng.
Liên hệ
SKU: SR-LG19-190W
Brands: SmartRetail
NEW

Màn hình cảm ứng để bàn đứng LG10V | Màn hình đứng IPS LCD 10.1 inch

Màn hình IPS LCD 10.1 inch; Cortex™-A17, Quard-Core 1.8Ghz; 2GB-DDR3/ 16GB-eMMC; Google Android™ 8.1 - Màn hình cảm ứng để bàn đứng 10.1 inch - Máy tính bảng để bàn đứng 10.1 inch
Liên hệ
SKU: SR-LG10-101V
Brands: SmartRetail
NEW

Màn hình cảm ứng để bàn LG17H | Màn hình cảm ứng IPS LCD 17.3 inch

Màn hình IPS LCD 17.3 inch; Cortex™-A17, Quard-Core 1.8Ghz; 2GB-DDR3/ 16GB-eMMC; Google Android™ 8.1 - Màn hình cảm ứng để bàn 17.3 inch - Máy tính bảng để bàn 17.3 inch
Liên hệ
SKU: SR-LG17-173H
Brands: SmartRetail
NEW

Màn hình cảm ứng để bàn LG15H | Máy tính bảng để bàn IPS LCD 15.6 inch

Màn hình IPS LCD 15.6 inch; Cortex™-A17, Quard-Core 1.8Ghz; 2GB-DDR3/ 16GB-eMMC; Google Android™ 8.1 - Màn hình cảm ứng để bàn 15.6 inch - Máy tính bảng để bàn 15.6 inch
Liên hệ
SKU: SR-LG15-156H
Brands: SmartRetail
NEW

Màn hình cảm ứng để bàn LG13H | Máy tính bảng để bàn IPS LCD 13.3 inch

Màn hình IPS LCD 13.3 inch; Cortex™-A17, Quard-Core 1.8Ghz; 2GB-DDR3/ 16GB-eMMC; Google Android™ 8.1 - Màn hình cảm ứng để bàn LG13H - Máy tính bảng để bàn 13.3 inch
Liên hệ
SKU: SR-LG13-133H
Brands: SmartRetail
NEW

Màn hình cảm ứng để bàn LG10H | Màn hình cảm ứng IPS LCD 10.1 inch

Màn hình IPS LCD 10.1 inch; Cortex™-A17, Quard-Core 1.8Ghz; 2GB-DDR3/ 16GB-eMMC; Google Android™ 8.1 - Màn hình cảm ứng để bàn 10.1 inch - Máy tính bảng để bàn chuyên dụng 10.1 inch
Liên hệ
SKU: SR-LG10-101H
Brands: SmartRetail

Màn hình quảng cáo Poster 50 inch | Màn hình chân đứng Digital Poster 50 inch

Màn hình LG Display (A+)/ RK3288/ Quard-Core 1.8GHZ/ 2GB-DDR3/ 8GB-eMMC/ Google Android™/ App kết nối CMS™ Digital Signage. Màn hình LCD chạy quảng cáo chân đứng Poster 50 inch - Màn hình chính hãng LG Display 50 inch
Liên hệ
SKU: SR-LG50AI-PDN
Brands: SmartRetail

Màn hình chạy quảng cáo chân đứng Poster 32 inch | LCD Poster 32 inch

Màn hình LG Display (A+)/ RK3288/ Quard-Core 1.8GHZ/ 2GB-DDR3/ 8GB-eMMC/ Google Android™/ App kết nối CMS™ Digital Signage. Màn hình LCD chạy quảng cáo chân đứng Poster 32 inch - Màn hình chính hãng LG Display 32 inch
Liên hệ
SKU: SR-LG32AI-PDN
Brands: SmartRetail

Màn hình chạy quảng cáo chân đứng Poster 43 inch | LCD Poster 43 inch

Màn hình LG Display (A+)/ RK3288/ Quard-Core 1.8GHZ/ 2GB-DDR3/ 8GB-eMMC/ Google Android™/ App kết nối CMS™ Digital Signage. Màn hình LCD chạy quảng cáo chân đứng Poster 43 inch - Màn hình chính hãng LG Display 43 inch
Liên hệ
SKU: SR-LG43AI-PDN
Brands: SmartRetail

Màn hình LCD chân đứng 43 inch | Màn hình LCD Digital Standee 43 inch

Màn hình LCD chân đứng LG Original Panel; ARM® Cortex™-A17, Quard-Core 1.8GHZ/ 2GB-DDR3/ 16GB-eMMC; Màn hình quảng cáo chân đứng 43 inch: Digital Standee/ Digital Poster
Liên hệ
SKU: SR-LG43AI-FDN
Brands: SmartRetail

Màn hình LCD chân đứng 55 inch | Màn hình LCD Digital Standee 55 inch

Màn hình LCD chân đứng LG Original Panel; ARM® Cortex™-A17, Quard-Core 1.8GHZ/ 2GB-DDR3/ 16GB-eMMC; Màn hình quảng cáo chân đứng 55 inch: Digital Standee/ Digital Poster
Liên hệ
SKU: SR-LG55AI-FDN
Brands: SmartRetail

Màn hình LCD chân đứng 75 inch | Màn hình quảng cáo chân đứng 75 inch

Màn hình chân đứng LCD LG Original Panel; ARM® Cortex™-A17, Quard-Core 1.8GHZ/ 2GB-DDR3/ 16GB-eMMC; Màn hình quảng cáo chân đứng 75 inch: Digital Standee/ Digital Poster
Liên hệ
SKU: SR-LG75-DSN
Brands: SmartRetail

Màn hình LCD chân đứng 70 inch | Màn hình quảng cáo chân đứng 70 inch

Màn hình LCD chân đứng LG Original Panel; ARM® Cortex™-A17, Quard-Core 1.8GHZ/ 2GB-DDR3/ 16GB-eMMC; Màn hình quảng cáo chân đứng 70 inch: Digital Standee/ Digital Poster
Liên hệ
SKU: SR-LG70-DSN
Brands: SmartRetail

Màn hình LCD chân đứng 65 inch | Màn hình quảng cáo chân đứng 65 inch

Màn hình LCD chân đứng LG Original Panel; ARM® Cortex™-A17, Quard-Core 1.8GHZ/ 2GB-DDR3/ 16GB-eMMC; Màn hình quảng cáo chân đứng 65 inch: Digital Standee/ Digital Poster
Liên hệ
SKU: SR-LG65-DSN
Brands: SmartRetail

Màn hình LCD chân đứng 55 inch | Màn hình quảng cáo chân đứng 55 inch

Màn hình LCD chân đứng LG Original Panel; ARM® Cortex™-A17, Quard-Core 1.8GHZ/ 2GB-DDR3/ 16GB-eMMC; Màn hình quảng cáo chân đứng 55 inch: Digital Standee/ Digital Poster
Liên hệ
SKU: SR-LG55-DSN
Brands: SmartRetail

Màn hình LCD chân đứng 50 inch | Màn hình quảng cáo chân đứng 50 inch

Màn hình LCD chân đứng LG Original Panel; ARM® Cortex™-A17, Quard-Core 1.8GHZ/ 2GB-DDR3/ 16GB-eMMC; Màn hình quảng cáo chân đứng 50 inch: Digital Standee/ Digital Poster
Liên hệ
SKU: SR-LG50-DSN
Brands: SmartRetail

Màn hình LCD chân đứng 42 inch | Màn hình quảng cáo chân đứng 42 inch

Màn hình LCD chân đứng LG Original Panel; ARM® Cortex™-A17, Quard-Core 1.8GHZ/ 2GB-DDR3/ 16GB-eMMC; Màn hình quảng cáo chân đứng 42 inch: Digital Standee/ Digital Poster
Liên hệ
SKU: SR-LG42-DSN
Brands: SmartRetail

Màn hình LCD chân đứng 32 inch | Màn hình quảng cáo chân đứng 32 inch

Màn hình LCD chân đứng LG Original Panel; ARM® Cortex™-A17, Quard-Core 1.8GHZ/ 2GB-DDR3/ 16GB-eMMC; Màn hình quảng cáo chân đứng 32 inch: Digital Standee/ Digital Poster
Liên hệ
SKU: SR-LG32-DSN
Brands: SmartRetail

Phần mềm Touch Survey | Tablet Survey để bàn 17.3 Inch: Hệ thống thu thập phản hồi và đo lường sự hài lòng Khách hàng

Touch Survey Software/ Phần mềm FMS™ Touch Survey (Tablet Survey 17.3 Inch): Giải pháp hệ thống thu thập ý kiến phản hồi Khách hàng (Customer Feedback) - Đo lường sự hài lòng khách hàng (Customer Satisfaction)
Liên hệ
SKU: SR-FMSC-TS17
Brands: SmartRetail

Phần mềm FMS Touch Survey | Tablet Survey để bàn 15.6 Inch: Giải pháp thu thập phản hồi và đo lường sự hài lòng Khách hàng

Touch Survey Solutions/ Phần mềm FMS™ Touch Survey (Tablet Survey 15.6 Inch): Giải pháp hệ thống thu thập ý kiến phản hồi Khách hàng (Customer Feedback) - Đo lường sự hài lòng khách hàng (Customer Satisfaction)
Liên hệ
SKU: SR-FMSC-TS15
Brands: SmartRetail

Đo lường sự hài lòng khách hàng | Phần mềm FMS™ Touch Survey – Tablet để bàn 13.3 Inch: Thu thập phản hồi và đo lường sự hài lòng Khách hàng

Touch Survey Solutions/ Phần mềm FMS™ Touch Survey (Tablet Survey 13.3 Inch): Giải pháp hệ thống thu thập ý kiến phản hồi Khách hàng (Customer Feedback) - Đo lường sự hài lòng khách hàng (Customer Satisfaction)
Liên hệ
SKU: SR-FMSC-TS13
Brands: SmartRetail

Thiết bị thu thập ý kiến phản hồi khách hàng | FMS™ Touch Survey – Tablet để bàn 7 Inch: Hệ thống đo lường mức độ hài lòng Khách hàng

Touch Survey Solutions/ Phần mềm FMS™ Touch Survey (Tablet Survey 7 Inch): Giải pháp hệ thống thu thập ý kiến phản hồi Khách hàng (Customer Feedback) - Đo lường sự hài lòng khách hàng (Customer Satisfaction)
Liên hệ
SKU: SR-FMSC-TS07
Brands: SmartRetail
Màn hình quảng cáo | LCD Digital Signage được sử dụng tích hợp trên hệ thống quản lý màn hình tập trung và vận hàng từ xa qua kết nối Internet, hay được gọi là hệ thống Digital Signage (nền tảng CMS Digital Signage). Trên nền tảng CMS Digital Signage giúp người dùng quản lý, giám sát và phân phát nội dung quảng cáo Media như: Video; Audio; Hình ảnh; Url (Tỷ giá, thị trường chứng khoán, Website),… đến thiết bị đầu cuối (Terminal) theo thời gian thực một cách đơn giản, tiện lợi, đồng bộ và tiết kiệm thời gian – chi phí.
Quản lý màn hình tập trung | Giải pháp quản lý màn hình LCD chạy quảng cáo Digital Signage - SmartRetail
Màn hình quảng cáo – LCD Digital Signage | SmartRetail

MÀN HÌNH QUẢNG CÁO CHUYÊN DỤNG | MÀN HÌNH LCD DIGITAL SIGNAGE

Màn hình LCD quảng cáo hay Màn hình quảng cáo Digital Signage là màn hình LCD được thiết kế chuyên dụng với cấu hình trên hệ điều hành Google Android™ Hoặc cấu hình trên hệ điều hành Windows. Màn hình quảng cáo này được sử dụng với tấm nền màn hình (Panel) nguyên khối của các hãng như: LG/ SAMSUNG/ TCL/ BOE/ INNOLUX/ AUO. Bên cạnh đó, với tấm nền màn hình này có thể tùy chọn loại có cảm ứng Hoặc không cảm ứng.

Màn hình quảng cáo chuyên dụng này có thể được thiết kế với nhiều kiểu mẫu, mô hình khác nhau và trên mỗi kiểu dáng, mô hình sẽ có nhiều kích thước. Tại SmartRetail, chúng tôi có dịch vụ thiết kế riêng theo yêu cầu khách hàng. Để cân nhắc lựa chọn phù hợp, chúng tôi khuyến nghị Quý khách hàng lưu ý vào các đặc điểm sau:

Cấu hình hệ thống
Màn hình quảng cáo (Màn hình Digital Signage) có thể xây dựng cấu hình trên hệ điều hành Google Android™ Hoặc cấu hình trên hệ điều hành Windows. Tùy vào nhu cầu sử dụng và tích hợp phần mềm với bên thứ 3, cho phép chúng ta xây dựng cấu hình tùy chọn trên nền Windows hoặc Android.
Tấm nền (Panel) màn hình
Màn hình quảng cáo (Màn hình Digital Signage) này được thiết kế với tấm nền màn hình nguyên khối của các hãng như: LG/ SAMSUNG/ TCL/ BOE/ INNOLUX/ AUO,.. Với nhiều kích thước khác nhau: 19 inch đến 100 inch,… Bên cạnh đó, với tấm nền màn hình có thể tùy chọn loại cảm ứng Hoặc không cảm ứng tùy vào nhu cầu sử dụng.
Mẫu/ Kiểu dáng thiết kế
Màn hình LCD quảng cáo (Màn hình quảng cáo Digital Signage) có thể thiết kế với kiểu mẫu định dạng khác nhau. Các định dạng kiểu dáng thiết kế phổ biến: Màn hình quảng cáo chân đứng Standee/ Poster; Màn hình quảng cáo treo tường; Màn hình quảng cáo để bàn; Màn hình quảng cáo treo (thả) trần; Màn hình chân quỳ; Các loại màn hình cảm ứng; … Tại SmartRetail, chúng tôi có thể đáp ứng thiết kế riêng theo yêu cầu khách hàng.
Phần mềm Digital Signage
Giải pháp quản lý hệ thống màn hình quảng cáo tập trung – CMS™ Digital Signage Platform, là nền tảng giúp cho việc quản lý tất cả màn hình quảng cáo trên cùng một hệ thống thông qua kết nối Internet. Tất cả các màn hình kỹ thuật số LCD, Smart Tivi, màn hình LCD Digital Signage, … Quản trị và phân phát nội dung (Video; Audio; Hình ảnh; Url;…) đến màn hình kỹ thuật số theo thời gian thực.

Tham khảo chi tiết Phân loại màn hình LCD quảng cáo 


PHÂN LOẠI MÀN HÌNH QUẢNG CÁO

Màn hình LCD quảng cáo trong nhà

Màn hình LCD chân đứng
Màn hình LCD treo tường
Màn hình LCD chân đứng Poster
Màn hình LCD chân quỳ
Màn hình LCD thiết kế theo yêu cầu

Màn hình LCD cảm ứng

Màn hình cảm ứng để bàn
Màn hình cảm ứng treo tường
Màn hình cảm ứng chân đứng Kiosk
Màn hình cảm ứng chân quỳ

Màn hình LCD thiết kế theo yêu cầu

Màn hình LCD chân đứng Standee/ Poster
Màn hình LCD quầy/ Kệ hàng
Màn hình LCD xe đẩy siêu thị
Màn hình LCD xe Bus/ Taxi
Màn hình brochure – Video brochure

Màn hình LCD quảng cáo ngoài trời

Màn hình LCD chân đứng
Màn hình LCD treo tường

Giải pháp quản lý hệ thống màn hình quảng cáo

Hệ thông quản lý màn hình quảng cáo tập trung – Digital Signage Software là một công cụ truyền thông tích hợp, giúp cho việc quản lý tập trung và vận hành từ xa màn hình quảng cáo (Màn hình LCD Digital Signage) thông qua kết nối Internet. Ngoài ra, hệ thống Digital Signage còn có thể quản lý tất cả các loại màn hình LCD khác (TV/ Smart TV/ Monitor) thông qua kết nối Box Digital Signage từ cổng HDMI.

CMS Digital Signage là nền tảng phần mềm (Software Platform) sử dụng trên nền Web-pages (công cụ trình duyệt Web), cho phép bạn truyền đạt thông điệp kịp thời, phù hợp với đối tượng dự kiến của bạn theo thời gian thực hoặc theo lịch trình được thiết lập sẵn, …


Tham khảo chi tiết Phần mềm Digital Signage

Phần mềm CMS Digital Signage

  • Phần mềm phiên bản Google Cloud – CMS™ Digital Signage;
  • Cài đặt; Cấu hình thiết bị và phần mềm;
  • Soạn thảo nội dung; Thiết lập lịch trình cho nội dung;
  • Xuất bản nội dung đến màn hình quảng cáo;
  • Quản trị; Giám sát màn hình theo thời gian thực;
  • Phân quyền và quản trị người dùng;
  • Không giới hạn số lượng người dùng;
  • Hỗ trợ phần mềm 24/7;
  • Hướng dẫn và đào tạo sử dụng.

Tham khảo thêm… Dịch vụ cho thuê màn hình quảng cáo chuyên dụng