Hướng dẫn sử dụng Digital Signage – Phần mềm Digital Signage là phần mềm quản lý màn hình tập trung, giúp cho việc quản lý thiết bị trình chiếu, quản lý nội dung, cài đặt lịch trình và phân phát nội dung quảng cáo đến các thiết bị đầu cuối, hệ thống báo cáo một cách nhanh chóng và tiện lợi.

Sự thuận tiện và khả năng linh hoạt là lợi thế cho người quản trị/ người dùng hệ thống Digital Signage theo thời gian thực. Người dùng sử dụng hệ thống với giao diện trên nền Web-pages, cho phép người dùng quản lý các thiết bị đầu cuối: LCD, TV/ Smart Tivi, màn hình quảng cáo chuyên dụng (LCD Digital Signage), LED,… Hệ thống Digital Signage sẽ giúp cho việc giám sát và quản lý tập trung – Vận hành từ xa – Phân phát nội dung Media quảng cáo: Video; Audio; Hình ảnh; Url (Tỷ giá, thị trường chứng khoán, Website),… đến các màn hình kỹ thuật số theo thời gian thực.

Hướng dẫn sử dụng Digital Signage

Hướng dẫn sử dụng Digital Signage – Đăng nhập hệ thống

Để sử dụng phần mềm Digital Signage Software, quý khách mở trình duyệt Web (Chrome) và truy cập vào địa chỉ: http://display.smartretail.vn

Nhập vào User ID và Password để đăng nhập vào phần mềm. Sau khi đăng nhập lần đầu tiên -> Vui lòng thay đổi Pass.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Digital Signage - SmartRetail
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Digital Signage – SmartRetail

Video hướng dẫn sử dụng Digital Signage

Download: Huong-dan-su-dung-phan-men-Digital-Signage-SmartRetail2022

 

Hướng dẫn sử dụng Digital Signage – Tạo và Quản lý nội dung

Tạo và Quản lý nội dung

(1) Tạo Content

Để tạo mới nội dung, tại giao diện màn hình chính -> Chọn New Content. Hoặc vào menu Content -> New Content

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Digital Signage - SmartRetail
Hướng dẫn sử dụng Digital Signage – SmartRetail

(2) Soạn thảo nội dung

Tùy theo kích thước, độ phân giải màn hình, quý khách chọn độ phân giải phù hợp với thiết bị của quý khách.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Digital Signage - SmartRetail
Hướng dẫn sử dụng Digital Signage – SmartRetail

(3) Các công cụ sản thảo nội dung

 1. Insert Text
 2. Insert Image
 3. Insert Video
 4. Insert QR Code
 5. Insert Document

Download: Huong-dan-su-dung-phan-men-Digital-Signage-SmartRetail2022

 

Hướng dẫn sử dụng Digital Signage – Soạn thảo nội dung với Video

Soạn thảo nội dung với Video

(*) Các công cụ sản thảo nội dung

 1. Insert Text
 2. Insert Image
 3. Insert Video
 4. Insert QR Code
 5. Insert Document

(1) Upload Video

Để chèn một video mới, quý khách nhấp chọn icon (Insert video) trên thanh công cụ. Tiếp theo, chọn Upload để upload File -> Click Choose File -> Chọn video cần Upload -> Chọn Upload.

Hướng dẫn sử dụng Digital Signage | Hướng dẫn sử dụng phần mềm Digital Signage - SmartRetail
Hướng dẫn sử dụng Digital Signage | Hướng dẫn sử dụng phần mềm Digital Signage – SmartRetail
 
Hướng dẫn sử dụng Digital Signage | Hướng dẫn sử dụng phần mềm Digital Signage - SmartRetail
Hướng dẫn sử dụng Digital Signage | Hướng dẫn sử dụng phần mềm Digital Signage – SmartRetail
Hướng dẫn sử dụng Digital Signage | Hướng dẫn sử dụng phần mềm Digital Signage - SmartRetail
Hướng dẫn sử dụng Digital Signage | Hướng dẫn sử dụng phần mềm Digital Signage – SmartRetail

(2) Chọn Video lên vùng soạn thảo

Chọn File video (vừa Upload) bằng cách Double click vào Video hoặc stick vào ô vuông -> Chọn nút Add để chuyển Video xuống -> Chọn OK.

Hướng dẫn sử dụng Digital Signage | Hướng dẫn sử dụng phần mềm Digital Signage - SmartRetail
Hướng dẫn sử dụng Digital Signage | Hướng dẫn sử dụng phần mềm Digital Signage – SmartRetail

Sau khi Add Video qua vùng soạn thảo -> Chỉnh kích thước Video phù hợp trong vùng soạn thảo.

Hướng dẫn sử dụng Digital Signage | Hướng dẫn sử dụng phần mềm Digital Signage - SmartRetail
Hướng dẫn sử dụng Digital Signage | Hướng dẫn sử dụng phần mềm Digital Signage – SmartRetail

Download: Huong-dan-su-dung-phan-men-Digital-Signage-SmartRetail2022

 

Hướng dẫn sử dụng Digital Signage – Soạn thảo nội dung với hình ảnh

Soạn thảo nội dung với hình ảnh

(*) Các công cụ sản thảo nội dung

 1. Insert Text
 2. Insert Image
 3. Insert Video
 4. Insert QR Code
 5. Insert Document

(1) Upload hình ảnh

Chọn icon (Insert Image) trên thanh công cụ. Tiếp theo, chọn Upload để upload File -> Chọn Choose File -> Chọn hình ảnh cần Upload -> Chọn Upload.

Hương dẫn sử dụng Digital Signage | Hướng dẫn sử dụng phần mềm Digital Signage - SmartRetail
Hương dẫn sử dụng Digital Signage | Hướng dẫn sử dụng phần mềm Digital Signage – SmartRetail
Hướng dẫn sử dụng Digital Signage | Hướng dẫn sử dụng phần mềm Digital Signage - SmartRetail
Hướng dẫn sử dụng Digital Signage | Hướng dẫn sử dụng phần mềm Digital Signage – SmartRetail
Hướng dẫn sử dụng Digital Signage | Hướng dẫn sử dụng phần mềm Digital Signage - SmartRetail
Hướng dẫn sử dụng Digital Signage | Hướng dẫn sử dụng phần mềm Digital Signage – SmartRetail

(2) Chọn ảnh Upload xuống vùng soạn thảo

Chọn File ảnh (vừa Upload) bằng cách Double click vào Video hoặc stick vào ô vuông -> Chọn nút Add để chuyển ảnh xuống -> Chọn OK.

Hướng dẫn sử dụng Digital Signage | Hướng dẫn sử dụng phần mềm Digital Signage - SmartRetail
Hướng dẫn sử dụng Digital Signage | Hướng dẫn sử dụng phần mềm Digital Signage – SmartRetail

Sau khi chọn ảnh, chúng ta sẽ điều chỉnh kích thước cho hợp với khung ảnh. Sau khi thiết kế xong nội dung, chọn Save để lưu lại.

Download: Huong-dan-su-dung-phan-men-Digital-Signage-SmartRetail2022

 

Hướng dẫn sử dụng Digital Signage – Xuất bản nội dung

Sau khi thiết kế nội dung, chọn Save -> Chọn Publish -> Chọn Content trên thanh công cụ từ trang chủ -> Chọn Manage để thấy nội dung đã tạo.

Hướng dẫn sử dụng Digital Signage | Hướng dẫn sử dụng phần mềm Digital Signage - SmartRetail
Hướng dẫn sử dụng Digital Signage | Hướng dẫn sử dụng phần mềm Digital Signage – SmartRetail

(1) Chọn nội dung cần xuất bản

Stick vào ô chọn nội dung cần Publish lên thiết bị -> chọn Publish.

Hướng dẫn sử dụng Digital Signage | Hướng dẫn sử dụng phần mềm Digital Signage - SmartRetail
Hướng dẫn sử dụng Digital Signage | Hướng dẫn sử dụng phần mềm Digital Signage – SmartRetail

(2) Chọn thiết bị đầu cuối cần trình chiếu

Sick vào ô để chọn thiết bị trình chiếu nội dung -> chọn phương thức trình chiếu nội dung -> Chọn OK.

Hướng dẫn sử dụng Digital Signage | Hướng dẫn sử dụng phần mềm Digital Signage - SmartRetail
Hướng dẫn sử dụng Digital Signage | Hướng dẫn sử dụng phần mềm Digital Signage – SmartRetail

(3) Quản lý lịch trình nội dung

Trước khi bấm nút OK để trình chiếu nội dung, chúng ta chọn phương thức trình chiếu nội dung trước.

 • Expiration Time: Thời gian kết thúc trình chiếu video. Có 3 phương thức trình chiếu:
 • Looping: Video sẽ được chiếu lặp đi lặp lại cho tới khi hết Expiration Time.
 • Periodically: Video được trình chiếu theo các ngày trong tuần và theo từng thời gian cụ thể.
Hướng dẫn sử dụng Digital Signage - SmartRetail
Hướng dẫn sử dụng Digital Signage | Hướng dẫn sử dụng phần mềm – SmartRetail
 • Chọn Settings để mở bảng điều chỉnh thời gian. Sau đó cài đặt thời gian theo ý muốn.
 • Chọn Apply to all để áp dụng khung giờ đã điều chỉnh cho tất cả các ngày trong tuần.
Hướng dẫn sử dụng Digital Signage - SmartRetail
Hướng dẫn sử dụng Digital Signage – SmartRetail

Download: Huong-dan-su-dung-phan-men-Digital-Signage-SmartRetail2022

 

Hướng dẫn sử dụng Digital Signage – Quản lý thiết bị đầu cuối

Xuất bản nội dung

Đăng nhập vào hệ thống -> [Menu] Player -> Player Monitor.

Hướng dẫn sử dụng Digital Signage - SmartRetail
Hướng dẫn sử dụng Digital Signage – SmartRetail

Download: Huong-dan-su-dung-phan-men-Digital-Signage-SmartRetail2022

 

Hướng dẫn sử dụng Digital Signage – Quản lý tài nguyên (Nguồn dữ liệu)

Quản lý tài nguyên

Đăng nhập vào hệ thống -> Chọn Resource -> Resource để quản lý các file, tài liệu đã upload.

Hướng dẫn sử dụng Digital Signage - SmartRetail
Hướng dẫn sử dụng Digital Signage – SmartRetail

Để xóa file không sử dụng thì ta tick vào ô của file đó -> chọn Delete

Hướng dẫn sử dụng Digital Signage - SmartRetail
Hướng dẫn sử dụng Digital Signage – SmartRetail

Download: Huong-dan-su-dung-phan-men-Digital-Signage-SmartRetail2022

 

DỰ ÁN LẮP ĐẶT MÀN HÌNH QUẢNG CÁO CHUYÊN DỤNG

Lắp đặt màn hình quảng cáo Standee điện tử 55 Inch tại chuỗi The Pizza Company

Lắp đặt màn hình quảng cáo Digital Stnadee 55″ tại chuỗi hệ thống Head Honda Nghĩa

Lắp đặt màn hình quảng cáo chân đứng 55 Inch (Standee điện tử 55 Inch) tại chuỗi siêu thị Tops Market

Lắp đặt màn hình quảng cáo chân đứng 43 Inch (Standee điện tử 43 Inch) tại chuỗi nhà hàng Marduk TPHCM

Lắp đặt Standee điện tử cảm ứng 32 Inch (Màn hình quảng cáo chân đứng 32 Inch cảm ứng) tại Yaatea Beauty Store

Lắp đặt màn hình quảng cáo chân đứng cảm ứng 65 Inch KDL Tea Bobla Waterfall.

Lắp đặt Standee điện tử 55 Inch (Màn hình quảng cáo chân đứng 55″) tại Cty CP Địa ốc Thắng Lợi (Thắng Lợi Group)

Lắp đặt Standee điện tử 55 Inch (Màn hình quảng cáo chân đứng 55 Inch) tại CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VIỆT (HAVICO)

Lắp đặt màn hình ghép (LCD Video Wall). Phân phối màn hình ghép các hãng LG | SAMSUNG | BoE | INNOLUX

Lắp đặt màn hình cảm ứng chân quỳ 50 Inch tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Nghĩa Trang Long Thành

Xem thêm kênh Youtube: Lắp đặt màn hình quảng cáo

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TẬP TRUNG THÔNG QUA INTERNET

Giải pháp quản lý màn hình tập trung

Giải pháp quản lý màn hình tập trung – Phần mềm CMS Digital Signage quản lý tất cả các màn hình kỹ thuật số LCD, TV/ Smart Tivi, màn hình quảng cáo chuyên dụng (LCD Digital Signage), … trên cùng một hệ thống thông qua kết nối Internet. Giám sát và quản lý tập trung – Vận hành từ xa – Phân phát nội dung Media quảng cáo: Video; Audio; Hình ảnh; Url (Tỷ giá, thị trường chứng khoán, Website),… đến màn hình kỹ thuật số theo thời gian thực. -> Xem thêm…

Android Box Digital Signage

Android Box Digital Signage là thiết bị phân phát nội dung quảng cáo với các định dạng dữ liệu đa phương tiện: Video; Audio; Hình ảnh; Url (Tỷ giá, thị trường chứng khoán, Website),… đến màn hình kỹ thuật số LCD, TV/ Smart Tivi theo thời gian thực. Digital Signage Player được thiết kế trên nền Android theo chuẩn công nghiệp, hoạt động ổn định và liên tục 24/7. -> Xem thêm…

Hệ thống quản lý màn hình tập trung (CMS Digital Signage) - SmartRetail
Android Box | Thiết bị phát chương trình quảng cáo ra màn hình TV/ Smart TV - SmartRetail
SmartRetail - Phân phối thiết bị công nghệ và giả pháp hiển thị kỹ thuật số