Bộ lọc Có 19 sản phẩm
THƯƠNG HIỆU
DANH MỤC
MỨC GIÁ
Bộ lọc Có 19 sản phẩm
THƯƠNG HIỆU
DANH MỤC
MỨC GIÁ
Customizable on request

Màn hình LCD quảng cáo LG19W | Màn hình quảng cáo treo kệ trưng bày

Màn hình IPS 19 inch LG Original A+; Cortex™-A17, Quard-Core 1.8Ghz; 2GB-DDR3/ 8GB-eMMC; Full HD @1080p; Google Android™; Màn hình LCD quảng cáo treo trên kệ trưng bày hàng hóa; Thiết kế kệ trưng bày sản phẩm; kệ trưng bày mỹ phẩm; Giá kệ siêu thị, kệ để hàng.
Liên hệ
SKU: SR-LG19-190W
Brands: SmartRetail

Màn hình quảng cáo cảm ứng treo tường 98 inches

Thông tin tagline sản phẩm đang được cập nhật
Liên hệ
SKU: SR-LG98-WDT
Brands: SmartRetail

Màn hình quảng cáo cảm ứng treo tường 86 inches

Thông tin tagline sản phẩm đang được cập nhật
Liên hệ
SKU: SR-LG86-WDT
Brands: SmartRetail

Màn hình quảng cáo cảm ứng treo tường 75 inches

Thông tin tagline sản phẩm đang được cập nhật
Liên hệ
SKU: SR-LG75A-WDT
Brands: SmartRetail

Màn hình quảng cáo cảm ứng treo tường 65 inches

Thông tin tagline sản phẩm đang được cập nhật
Liên hệ
SKU: SR-LG65-WDT
Brands: SmartRetail

Màn hình quảng cáo cảm ứng treo tường 55 inches

Thông tin tagline sản phẩm đang được cập nhật
Liên hệ
SKU: SR-LG55-WDT
Brands: SmartRetail

Màn hình quảng cáo cảm ứng treo tường 50 inches

Thông tin tagline sản phẩm đang được cập nhật
Liên hệ
SKU: SR-LG50-WDT
Brands: SmartRetail

Màn hình quảng cáo cảm ứng treo tường 42 inches

Thông tin tagline sản phẩm đang được cập nhật
Liên hệ
SKU: SR-LG42-WDT
Brands: SmartRetail

Màn hình quảng cáo cảm ứng treo tường 32 inches

Thông tin tagline sản phẩm đang được cập nhật
Liên hệ
SKU: SR-LG32-WDT
Brands: SmartRetail

Màn hình quảng cáo cảm ứng treo tường 22 inches

Thông tin tagline sản phẩm đang được cập nhật
Liên hệ
SKU: SR-LG22-WDT
Brands: SmartRetail

Màn hình quảng cáo treo tường 98 inches

Thông tin tagline sản phẩm đang được cập nhật
Liên hệ
SKU: SR-LG98-WDN
Brands: SmartRetail

Màn hình quảng cáo treo tường 86 inches

Thông tin tagline sản phẩm đang được cập nhật
Liên hệ
SKU: SR-LG86-WDN
Brands: SmartRetail

Màn hình quảng cáo treo tường 75 inches

Thông tin tagline sản phẩm đang được cập nhật
Liên hệ
SKU: SR-LG75-WDN
Brands: SmartRetail

Màn hình quảng cáo treo tường 65 inches

Thông tin tagline sản phẩm đang được cập nhật
Liên hệ
SKU: SR-LG65-WDN
Brands: SmartRetail

Màn hình quảng cáo treo tường 55 inches

Thông tin tagline sản phẩm đang được cập nhật
Liên hệ
SKU: SR-LG55-WDN
Brands: SmartRetail

Màn hình quảng cáo treo tường 50 inches

Thông tin tagline sản phẩm đang được cập nhật
Liên hệ
SKU: SR-LG50-WDN
Brands: SmartRetail

Màn hình quảng cáo treo tường 42 inches

Thông tin tagline sản phẩm đang được cập nhật
Liên hệ
SKU: SR-LG42-WDN
Brands: SmartRetail

Màn hình quảng cáo treo tường 32 inches

Thông tin tagline sản phẩm đang được cập nhật
Liên hệ
SKU: SR-LG32-WDN
Brands: SmartRetail

Màn hình quảng cáo LCD treo tường 21.5 inches

Thông tin tagline sản phẩm đang được cập nhật
Liên hệ
SKU: SR-LG22-WDN
Brands: SmartRetail