Showing all 8 results

Show sidebar
Thiết bị đếm người BrickStream 3D | Tính năng lọc nhân viên & Traking

Thiết bị đếm người 3D Gen2 BrickStream® | Tích hợp lọc nhân viên & Tracking (Wifi & BLE)

Liên hệ
-6%
Thiết bị đếm người FootfallCam 3D Plus | SmartRetail - 0935888489

Thiết bị đếm người FootfallCam 3D Plus

25,000,000 23,500,000
Thiết bị đếm người BrickStream 3D Gen2 - SmartRetail

Thiết bị đếm người BrickStream 3D Gen2-2500

Liên hệ
Thiết bị đếm người BrickStream 3D - SmartRetail

Thiết bị đếm người BrickStream 3D – 2310

Liên hệ
Thiết bị đếm người 3D - TD Intelligence - SmartRetail

Thiết bị đếm người 3D TD Intelligence

Liên hệ
Thiết bị đếm người 2D - SmartRetail

Thiết bị đếm người 2D TD Intelligence

Liên hệ
Thiết bị đếm người BrickStream 2D - SmartRetail

Thiết bị đếm người BrickStream 2D

Liên hệ
Thiết bị đếm người BrickStream 3D - SmartRetail

Thiết bị đếm người BrickStream 3D – 2300

Liên hệ