Camera nhận dạng khuôn mặt GV-VD8700 | Camera GeoVision Số 1 Taiwan

Camera nhận dạng khuôn mặt -  GV-VD8700 | CAMERA GEOVISION - TAIWAN | Hệ thống camera nhận diện khuôn mặt | Giải pháp Camera nhận diện khuôn mặt GV-VD8700, xuất xứ Taiwan
Liên hệ
SKU: VD8700
Brands: GeoVision

Camera nhận dạng biển số xe GV-LPR1200 | Giải pháp camera nhận dạng biển số xe

Camera nhận dạng biển số xe GV-LPR1200 | Giải pháp camera nhận dạng biển số xe | Hệ thống nhận dạng biển số xe, kiểm soát ra vào công ty, nhà máy
Liên hệ
SKU: LPR2100
Brands: GeoVision