Liên hệ
SKU: 2500-V2
Brands: BrickStream
Giảm -6%
23,500,000đ
SKU: FC–F3DP01
Brands: FootfallCam

Thiết bị đếm người BrickStream 3D Gen2-2500 | Camera đếm người 3D

Thông tin tagline sản phẩm đang được cập nhật
Liên hệ
SKU: 2500
Brands: BrickStream
Liên hệ
SKU: 2310
Brands: BrickStream

Thiết bị đếm người 3D TD Intelligence – Camera đếm người 3D

Thông tin tagline sản phẩm đang được cập nhật
Liên hệ
SKU: TD-2000
Brands: TD Intelligence

Thiết bị đếm người 2D TD Intelligence | People Counter Camera

Thông tin tagline sản phẩm đang được cập nhật
Liên hệ
SKU: TD-1001
Brands: TD Intelligence
Liên hệ
SKU: 1100M-BC25W
Brands: BrickStream
Liên hệ
SKU: 2300M-BC25W
Brands: BrickStream