Showing all 2 results

Show sidebar

Thiết bị đếm người 3D | TD Intelligence

  • Ống kính 2.5mm; Độ cao trần tối đa 4.5m; Độ rộng cửa: 5.8m;
  • Cam kết độ chính xác tối thiểu 95%;
  • Màu trắng; Đếm 01 zone; Điều chỉnh góc 10 độ;
  • Nguồn: PoE/VDC;
  • Thương hiệu: TD Intelligence – Sản xuất: China

Thiết bị đếm người 2D | TD Intelligence

  • Ống kính 2.5mm; Độ cao trần tối đa 4.5m; Độ rộng cửa: 5.8m;
  • Cam kết độ chính xác tối thiểu 95%;
  • Màu trắng; Đếm 01 zone; Điều chỉnh góc 10 độ;
  • Nguồn: PoE/VDC.
  • Thương hiệu: TD Intelligence – Sản xuất: China