Hiển thị kết quả duy nhất

Show sidebar

Thiết bị đếm người FootfallCam 3D Plus

  • Ống kính 65 độ; Độ cao trần từ 3,6m đến 4,5m;
  • Cam kết độ chính xác tối thiểu 95%;
  • Tích hợp Wi-Fi Tracking;
  • Đo lường 5 chỉ số: Visitor count; Outside traffic; Turn in rate; Dwell time; Returning customer; Cross shopping;
  • Màu trắng; Đếm 01 zone; Điều chỉnh góc 10 độ;
  • Nguồn: PoE/VDC.