Showing all 13 results

Show sidebar

Máy tự phục vụ – tự đặt đồ tiện lợi 27 inches

Liên hệ

Máy tự phục vụ – tự đặt đồ tiện lợi 24 inches

Liên hệ

Thiết bị tự phục vụ 32 inches – (Self Order/ Self Service)

Liên hệ

Thiết bị tự phục vụ 24 inches – (Self Order/ Self Service)

Liên hệ

Thiết bị tự phục vụ 21.5 inches – (Self Order/ Self Service)

Liên hệ

Máy tính tiền TYSSO POS-6000I

Liên hệ

Máy tính tiền TYSSO POS-6000B

Liên hệ

Máy tính tiền (POS – All in One) TYSSO POP-650I

Liên hệ

Máy tính tiền (POS – All in One) TYSSO POP-650B

Liên hệ

Máy tự tự phục vụ (Self Order/ Self Service) – SF-201

Liên hệ

Máy tự phục vụ (Self Order/ Self Service) – SF-202

Liên hệ

Máy tự phục vụ (Self Order) – KSW-A132-S4

Liên hệ

Máy tự phục vụ (Self Order) – KSF-A119-S4

Liên hệ