Bộ lọc Có 18 sản phẩm
THƯƠNG HIỆU
DANH MỤC
MỨC GIÁ
KHUYẾN MÃI
BÁN CHẠY
Bộ lọc Có 18 sản phẩm
THƯƠNG HIỆU
DANH MỤC
MỨC GIÁ
KHUYẾN MÃI
BÁN CHẠY

Máy tự phục vụ – tự đặt đồ tiện lợi 27 inches

Thông tin tagline sản phẩm đang được cập nhật
Liên hệ
SKU: SR-SO270-A
Brands: SmartRetail

Máy tự phục vụ – tự đặt đồ tiện lợi 24 inches

Thông tin tagline sản phẩm đang được cập nhật
Liên hệ
SKU: SR-SO240-A
Brands: SmartRetail

Thiết bị tự phục vụ 32 inches – (Self Order/ Self Service)

Thông tin tagline sản phẩm đang được cập nhật
Liên hệ
SKU: SR-SO320-A
Brands: SmartRetail

Thiết bị tự phục vụ 24 inches – (Self Order/ Self Service)

Thông tin tagline sản phẩm đang được cập nhật
Liên hệ
SKU: SR-SO240-D
Brands: SmartRetail

Thiết bị tự phục vụ 21.5 inches – (Self Order/ Self Service)

Thông tin tagline sản phẩm đang được cập nhật
Liên hệ
SKU: SR-SO215-A
Brands: SmartRetail

Thiết bị thu thập ý kiến khách hàng để bàn 17.3 inches

Thông tin tagline sản phẩm đang được cập nhật
Liên hệ
SKU: TS1703-SR
Brands: SmartRetail

Thiết bị thu thập ý kiến khách hàng để bàn 15.6 inches

Thông tin tagline sản phẩm đang được cập nhật
Liên hệ
SKU: TS1506-SR
Brands: SmartRetail

Thiết bị thu thập ý kiến khách hàng để bàn 13.3 inches

Thông tin tagline sản phẩm đang được cập nhật
Liên hệ
SKU: TS1303-SR
Brands: SmartRetail

Thiết bị thu thập ý kiến khách hàng để bàn 7 inches

Thông tin tagline sản phẩm đang được cập nhật
Liên hệ
SKU: TS0700-SR
Brands: SmartRetail

Thiết bị thu thập ý kiến khách hàng để bàn 10.1 inches

Thông tin tagline sản phẩm đang được cập nhật
Liên hệ
SKU: TS1010-SR
Brands: SmartRetail

Máy tính tiền TYSSO POS-6000I

Thông tin tagline sản phẩm đang được cập nhật
Liên hệ
SKU: POS-6000I
Brands: TYSSO

Máy tính tiền TYSSO POS-6000B

Thông tin tagline sản phẩm đang được cập nhật
Liên hệ
SKU: POS-6000B
Brands: TYSSO

Máy tính tiền (POS – All in One) TYSSO POP-650I

Thông tin tagline sản phẩm đang được cập nhật
Liên hệ
SKU: POP-650I
Brands: TYSSO

Máy tính tiền (POS – All in One) TYSSO POP-650B

Thông tin tagline sản phẩm đang được cập nhật
Liên hệ
SKU: POP-650B
Brands: TYSSO

Máy tự tự phục vụ (Self Order/ Self Service) – SF-201

Thông tin tagline sản phẩm đang được cập nhật
Liên hệ
SKU: SF-201
Brands: Mihler

Máy tự phục vụ (Self Order/ Self Service) – SF-202

Thông tin tagline sản phẩm đang được cập nhật
Liên hệ
SKU: SF-202
Brands: Mihler

Máy tự phục vụ (Self Order) – KSW-A132-S4

Thông tin tagline sản phẩm đang được cập nhật
Liên hệ
SKU: KSW-A132-S4
Brands: Mihler

Máy tự phục vụ | KSF-A119-S4

Thông tin tagline sản phẩm đang được cập nhật
Liên hệ
SKU: KSF-A119-S4
Brands: Mihler