Lọc sản phẩm Showing all 18 results
Thương hiệu
Chọn mức giá:
Nhóm sản phẩm:

Máy tự phục vụ – tự đặt đồ tiện lợi 27 inches

Thông tin tagline sản phẩm đang được cập nhật
Liên hệ
SKU: SR-SO270-A
Brands: SmartRetail

Máy tự phục vụ – tự đặt đồ tiện lợi 24 inches

Thông tin tagline sản phẩm đang được cập nhật
Liên hệ
SKU: SR-SO240-A
Brands: SmartRetail

Thiết bị tự phục vụ 32 inches – (Self Order/ Self Service)

Thông tin tagline sản phẩm đang được cập nhật
Liên hệ
SKU: SR-SO320-A
Brands: SmartRetail

Thiết bị tự phục vụ 24 inches – (Self Order/ Self Service)

Thông tin tagline sản phẩm đang được cập nhật
Liên hệ
SKU: SR-SO240-D
Brands: SmartRetail

Thiết bị tự phục vụ 21.5 inches – (Self Order/ Self Service)

Thông tin tagline sản phẩm đang được cập nhật
Liên hệ
SKU: SR-SO215-A
Brands: SmartRetail

Thiết bị thu thập ý kiến khách hàng để bàn 17.3 inches

Thông tin tagline sản phẩm đang được cập nhật
Liên hệ
SKU: TS1703-SR
Brands: SmartRetail

Thiết bị thu thập ý kiến khách hàng để bàn 15.6 inches

Thông tin tagline sản phẩm đang được cập nhật
Liên hệ
SKU: TS1506-SR
Brands: SmartRetail

Thiết bị thu thập ý kiến khách hàng để bàn 13.3 inches

Thông tin tagline sản phẩm đang được cập nhật
Liên hệ
SKU: TS1303-SR
Brands: SmartRetail

Thiết bị thu thập ý kiến khách hàng để bàn 7 inches

Thông tin tagline sản phẩm đang được cập nhật
Liên hệ
SKU: TS0700-SR
Brands: SmartRetail

Thiết bị thu thập ý kiến khách hàng để bàn 10.1 inches

Thông tin tagline sản phẩm đang được cập nhật
Liên hệ
SKU: TS1010-SR
Brands: SmartRetail

Máy tính tiền TYSSO POS-6000I

Thông tin tagline sản phẩm đang được cập nhật
Liên hệ
SKU: POS-6000I
Brands: TYSSO

Máy tính tiền TYSSO POS-6000B

Thông tin tagline sản phẩm đang được cập nhật
Liên hệ
SKU: POS-6000B
Brands: TYSSO

Máy tính tiền (POS – All in One) TYSSO POP-650I

Thông tin tagline sản phẩm đang được cập nhật
Liên hệ
SKU: POP-650I
Brands: TYSSO

Máy tính tiền (POS – All in One) TYSSO POP-650B

Thông tin tagline sản phẩm đang được cập nhật
Liên hệ
SKU: POP-650B
Brands: TYSSO

Máy tự tự phục vụ (Self Order/ Self Service) – SF-201

Thông tin tagline sản phẩm đang được cập nhật
Liên hệ
SKU: SF-201
Brands: Mihler

Máy tự phục vụ (Self Order/ Self Service) – SF-202

Thông tin tagline sản phẩm đang được cập nhật
Liên hệ
SKU: SF-202
Brands: Mihler

Máy tự phục vụ (Self Order) – KSW-A132-S4

Thông tin tagline sản phẩm đang được cập nhật
Liên hệ
SKU: KSW-A132-S4
Brands: Mihler

Máy tự phục vụ | KSF-A119-S4

Thông tin tagline sản phẩm đang được cập nhật
Liên hệ
SKU: KSF-A119-S4
Brands: Mihler