Lọc sản phẩm Showing all 2 results
Thương hiệu
Chọn mức giá:
Nhóm sản phẩm:

Camera nhận dạng khuôn mặt – GV-VD8700

Thông tin tagline sản phẩm đang được cập nhật
Liên hệ
SKU: VD8700
Brands: GeoVision

Camera nhận dạng biển số xe – GV-LPR1200

Thông tin tagline sản phẩm đang được cập nhật
Liên hệ
SKU: LPR2100
Brands: GeoVision